BIURO KSIĘGOWO - PODATKOWE
"PECUNIA" s.c.

Kazimiera Trojanek, Ryszard Trojanek

****************************************************************************
*        ZAKŁAD OPROGRAMOWANIA KOMPUTERÓW "GROT"          *
*                                     *
*     Lista aktualnych wersji oprogramowania systemu DP        *
*                                     *
*       Data aktualizacji listy : 03-02-2013 18:05:34        *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -*
*       DPK - PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW        *
*     AKTUALNA WERSJA - NR: 9.10.1a/W, - Z DNIA: 03.02.2012      *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -*
*        DPR - KADRY, PŁACE I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE        *
*      AKTUALNA WERSJA - NR: 8.10.2, - Z DNIA: 03.02.2013      *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -*
*          DPA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH          *
*      AKTUALNA WERSJA - NR: 4.9.0, - Z DNIA: 25.01.2013       *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -*
*        DPM - PROGRAM IMPORTU DANYCH DO SYSTEMU DP        *
*    ( import danych do systemu DP oraz inne funkcje systemu DP )    *
*      AKTUALNA WERSJA - NR: 1.2.1/W, - Z DNIA: 03.02.2013      *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -*
*         DPU - PROGRAM URUCHAMIANIA SYSTEMU DP          *
*    ( plansza startowa systemu DP z programami do uruchomienia )    *
*       AKTUALNA WERSJA - NR: 3.0, - Z DNIA: 02.01.2012       *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -*
*          DPZ - ZARZĄDZANIE DANYMI SYSTEMU DP          *
* ( zabezpieczenie danych, otwarcie nowego ROK-u, usuwanie awarii itp. ) *
*       AKTUALNA WERSJA - NR: 2.0, - Z DNIA: 25.02.2011       *
****************************************************************************
*        KONIEC listy oprogramowania systemu DP           *
****************************************************************************